Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Regles del joc

  • tots els quadrats buits s'han d'omplir amb números que van de l'1 al 9.
  • la suma de cada bloc horitzontal ha de ser igual amb la pista de la seva esquerra.
  • la suma de cada bloc vertical ha de ser igual amb la pista de la seva part superior.
  • No es podrà utilitzar cap número en el mateix bloc més d'una vegada.
  • cada trencaclosques té una solució única.

Altres jocs en línia


Prova altres jocs Goobix, ordenats per la seva popularitat: