MathQuiz

El número de remake

A =
B =
C =
D =


Podeu utilitzar les fletxes per moure's entre els 3 remakes disponibles.

MathQuiz - Les regles

Després de la classe de matemàtiques, la pissarra es va esborrar, però alguna cosa va quedar. Sabent que era una addició, i que cada símbol restant era substituït per una lletra, intenta refer l'addició. Quan els 4 dígits siguin correctes, apareixerà un missatge de felicitació. Molta sort!

Altres jocs en línia


Prova altres jocs Goobix, ordenats per la seva popularitat: